Dotazník spokojenosti pacientů

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás požádali o několik minut k vyplnění tohoto dotazníku, ve kterém zhodnotíte zdravotní péči, jež Vám byla poskytnuta za posledních 12 měsíců v ordinaci Vašeho všeobecného praktického lékaře nebo ambulantního specialisty.

Vámi vyplněný dotazník bude využit jako podpora kvality poskytované zdravotní péče.

Informace, které nám poskytnete, budou důvěrně zpracovány a zůstanou anonymní.

Na otázky, prosím, odpovězte zaškrtnutím (zabarvením) kolečka před slovním vyjádřením odpovědi, jež se nejvíce blíží Vašemu názoru.

Prosíme, abyste odpověděli na všechny otázky a ke každé otázce přiřadili pouze jednu odpověď. Pokud je pro Vás otázka nepoužitelná či na ni nechcete odpovědět, zaškrtněte (zabarvěte) poslední možnost odpovědi „nevím / nehodí se“. Jednotlivé skupiny otázek se Vám zobrazují na základě již vyplněných odpovědí, pro pokračování v dotazníku na další otázky klikněte na tlačítko „Pokračovat...“. 

Předem Vám velice děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.


Tento dotazník byl zpracován podle předlohy mezinárodního dotazníku ke zjišťování spokojenosti pacientů v praxích lékařů Evropské unie (EUROPEP). Jeho vypracování a hodnocení v České republice je podpořeno grantem Ministerstva zdravotnictví ČR a odborně vedeno Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP.

Vaše pohlaví:


Váš rok narození


Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:


Region, ve kterém se nachází Vaše bydliště:Středočeský kraj
Velikost místa Vašeho bydliště:

Jakého lékaře budete hodnotit?

Kolikrát jste ambulatního specialitu navštívil(a) za posledních 12 měsíců?

Kolikrát jste všeobecného praktického lékaře navštívil(a) za posledních 12 měsíců?

Ukončení dotazníku
Děkujeme za účast, ale pokud jste daného lékaře za posledních 12 měsíců nenavštívili, nemůžete dotazník vyplnit. Pro účely šetření by byl nepoužitelný. Dotazník ukončete kliknutím na tlačítko Pokračovat...
1. Věnuje Vám Váš všeobecný praktický lékař dostatek času?

2. Projevuje Váš všeobecný praktický lékař zájem o Vaší osobní situaci, či problém?

3. Usnadňuje Vám Váš všeobecný praktický lékař sdělování Vašich problémů? Např. má na Vás dostatek času? Máte pocit důvěry? Máte dostatek soukromí?

4. Zapojuje Vás Váš všeobecný praktický lékař do rozhodování o zdravotní péči?

5. Respektuje Váš všeobecný praktický lékař Vaše soukromí, např. při sdělování informací, vyšetřování, provádění výkonů apod.?

6. Jak hodnotíte snahu Vašeho všeobecného praktického lékaře ulevit Vám od příznaků onemocnění?

7. Je Váš všeobecný praktický lékař pečlivý při vyšetřování Vašeho tělesného stavu?

8. Nabízí Vám Váš všeobecný praktický lékař svědomitě preventivní vyšetření (např. celková komplexní prohlídka, cílené preventivní prohlídky, očkování)?

9. Jak jste spokojen(a) se způsobem, formou a srozumitelností, jak Vám Váš všeobecný praktický lékař vysvětluje účel vyšetření a léčby?

10. Jak jste spokojen(a) se způsobem, jak Vám Váš všeobecný praktický lékař sděluje, co chcete vědět o Vašem onemocnění?

11. Jaká je schopnost Vašeho všeobecného praktického lékaře psychicky Vás podpořit z hlediska Vašeho onemocnění?

12. Jaká je schopnost Vašeho všeobecného praktického lékaře vysvětlit Vám důležitost Vašeho léčebného režimu?

13. Má Váš všeobecný praktický lékař přehled o Vašich předchozích návštěvách, o Vašem zdravotním stavu či případné medikaci?

14. Má Váš všeobecný praktický lékař zájem o návaznost Vaší léčby? Např. ošetření ambulantním specialistou, v jiném zdravotnickém zařízení apod.

15. Jak jste spokojen(a) se vzhledem ordinace a čekárny Vašeho všeobecného praktického lékaře (čistota, příjemné prostředí, pocit bezpečí apod.)?Zde prosím uveďte jakékoli připomínky a komentáře k otázce č. 15(např. dostupnost toalet a hygienických potřeb, vybavení, čistota, dostatek míst k sezení apod.)
16. Jak dlouho čekáte v čekárně Vašeho všeobecného praktického lékaře na ošetření při objednaném termínu?

17. Pokud jste měl(a) akutní problém a nebyl(a) jste objednán(a), jak dlouho od příchodu jste čekal(a) na ošetření v čekárně Vašeho všeobecného praktického lékaře?

18. Kolik pokusů průměrně potřebujete, než se dovoláte do ordinace Vašeho všeobecného praktického lékaře?

19. Jak jste spokojen(a) s termínem, který obvykle dostanete, když se chcete objednat?

20. Nabízí Vám Váš všeobecný praktický lékař možnost hovořit s ním po telefonu?

Pokud máte jakékoli připomínky či komentáře, uveďte je zde:

Uložení odpovědí
Děkujeme za vyplnění dotazníku, data uložíte kliknutím na tlačítko Pokračovat...
1. Jaké odborné zaměření má Váš ambulantní specialista?


2. Věnuje Vám Váš ambulantní specialista dostatek času?

3. Projevuje Váš ambulantní specialista zájem o Vaší osobní situaci, či problém?

4. Usnadňuje Vám Váš ambulantní specialista sdělování Vašich problémů? Např. Má na Vás dostatek času? Máte pocit důvěry? Máte dostatek soukromí?

5. Zapojuje Vás Váš ambulantní specialista do rozhodování o zdravotní péči?

6. Respektuje Váš ambulantní specialista Vaše soukromí, např. při sdělování informací, vyšetřování, provádění výkonů apod.?

7. Jak hodnotíte snahu Vašeho ambulantního specialisty ulevit Vám od příznaků onemocnění?

8. Je Váš ambulantní specialista pečlivý při vyšetřování Vašeho tělesného stavu?

9. Jak jste spokojen(a) se způsobem, formou a srozumitelností, jak Vám Váš ambulantní specialista vysvětluje účel vyšetření a léčby?

10. Jak jste spokojen(a) se způsobem, jak Vám Váš ambulantní specialista sděluje, co chcete vědět o Vašem onemocnění?

11. Jaká je schopnost Vašeho ambulantního specialisty psychicky Vás podpořit z hlediska Vašeho onemocnění?

12. Jaká je schopnost Vašeho ambulantního specialisty vysvětlit Vám důležitost Vašeho léčebného režimu?

13. Má Váš ambulantní specialista přehled o Vašich předchozích návštěvách, o Vašem zdravotním stavu či případné medikaci?

14. Má Váš ambulantní specialista zájem o návaznost Vaší léčby? Např. ošetření u praktického lékaře, v jiném zdravotnickém zařízení apod.

15. Jak jste spokojen(a) se vzhledem ordinace a čekárny Vašeho ambulantního specialisty (čistota, příjemné prostředí, pocit bezpečí apod.)?Zde prosím uveďte jakékoli připomínky a komentáře k otázce č. 15(např. dostupnost toalet a hygienických potřeb, vybavení, čistota, dostatek míst k sezení apod.)
16. Jak dlouho čekáte v čekárně Vašeho ambulantního specialisty na ošetření při objednaném termínu?

17. Pokud jste měl(a) akutní problém a nebyl(a) jste objednán(a), jak dlouho od příchodu jste čekal(a) na ošetření v čekárně Vašeho ambulantního specialisty?

18. Kolik pokusů průměrně potřebujete, než se dovoláte do ordinace Vašeho ambulantního specialisty?

19. Jak jste spokojen(a) s termínem, který obvykle dostanete, když se chcete objednat?

20. Nabízí Vám Váš ambulantní specialista možnost hovořit s ním po telefonu?

Pokud máte jakékoli připomínky či komentáře, uveďte je, prosím, zde:

Uložení odpovědí
Děkujeme za vyplnění dotazníku, data uložíte kliknutím na tlačítko Pokračovat...

Začít znovu
Pokračovat..